Outplacement

Outplacement

Outplacement richt zich op het begeleiden van ontslagen of met ontslag bedreigde medewerkers naar ander werk.

Dat kan zijn om diverse redenen. Onder andere vanwege reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict of het vastlopen in een carriere.

Hoe lang een outplacementtraject duurt is erg afhankelijk van de situatie van de werknemer. Belangrijke factoren die de looptijd bepalen zijn onder andere de uitgangssituatie, beschikbare tijd en budget. Meestal duurt een traject 6 tot 12 maanden.

Uiteraard wordt u door ons geïnformeerd over de voortgang van het proces. Dit volgens vooraf gemaakte afspraken en met instemming van de medewerker.

CONTACT
Heeft u een vraag? Bel 040 - 256 76 75
E-mail
U kunt uw vraag ook via de mail stellen