Nieuwe medewerker

Assessment

Bij de selectie van kandidaten zijn er vaak twijfels en onzekerheden.
Een sollicitatiegesprek is een momentopname, de beslissing die je als manager moet maken is vaak ingrijpend. Een foute keuze leidt tot veel (in)spanning en kan bovendien flink in de kosten lopen.

Het doel van een assessment is om een betere voorspelling te kunnen doen over het functioneren van de kandidaat. Om in te kunnen schatten of hij of zij daadwerkelijk over bepaalde eigenschappen en competenties beschikt en deze ook in de werksituatie toe zal passen.

Een dergelijk persoonlijkheidsonderzoek kun je voor twee doeleinden inzetten.

 1. Het selecteren van de juiste kandidaat
  Ervaring in de selectie van medewerkers maakt dat het “onderbuikgevoel” vaak wel aangeeft of het wel of niet goed zit met een kandidaat. Toch kan het wenselijk zijn om dat gevoel beter te kunnen onderbouwen. Het kan ook zijn dat je de behoefte hebt aan een “second opinion” om uiteindelijk de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

 2. Het ontwikkelen van de (nieuwe) medewerker
  Ook een geschikte kandidaat is vaak niet perfect. Als je weet welke eigenschappen en vaardigheden nog aandacht verdienen kun je de medewerker hierin gericht coachen en begeleiden.

We hebben diverse methoden tot onze beschikking om meer zicht te krijgen op de persoonlijkheid en vaardigheden van een kandidaat.

 • De talentmeter
  De talentmeter is een door ons ontwikkelde methodiek waarmee snel en overzichtelijk competenties in kaart worden gebracht. Deze methodiek wordt door ons veelvuldig gebruikt om acquisitie-vaardigheden in beeld te brengen. De ontwikkelpunten vormen de basis voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Met de resultaten kan heel gericht en op maat opleiding en begeleiding ingezet worden.

 • OPQ persoonlijkheidsvragenlijst
  De OPQ is een persoonlijkheidsvragenlijst die inzicht geeft in het eigen werkgerelateerde gedrag, de aanwezige en te ontwikkelen competenties, sterkten en zwakten.
  De OPQ is één van de meest gebruikte en best onderzochte persoonlijkheidsvragenlijsten voor onder andere loopbaan-, selectie- en management developmenttrajecten. OPQ kan op vele functieniveaus en functietypen toegepast worden.
  Wij zijn gecertificeerd voor het afnemen hiervan.

 • Capaciteitentests
  Deze meten het vermogen om nieuwe kennis en vaardigheden aan te leren. Voorbeelden zijn het leggen van relaties, logisch redeneren, cijfers interpreteren.

 • Competentiegericht interview
  Hierbij gebruiken we naast onze ervaring de STAR methodiek, een manier van interviewen waarmee snel duidelijk wordt of iemand over bepaalde competenties beschikt en hoe hij of zij deze in de praktijk toepast.

CONTACT
Heeft u een vraag? Bel 040 - 256 76 75
E-mail
U kunt uw vraag ook via de mail stellen